ISBN: 9789938883268

الأمير الصغرون

Sortie le: 2020
Livre de: ضياء بوسالمي
Edition: Pop Libris

الأمير الصغرون تنشر في اكثر من 300 لغة و هكة يكون أكثر كتاب مترجم في العالم. الكتاب الي تكتب بلغة الصغار باش ينجمو يفهموه الكبار )...( - النَّاسْ عَنِدْهُمْ نْجُومْ مَا يِشِبْهُوشْ لِبْعَضْهُمْ. بِالنِّسْبَة لِلْجْمَاعَة إِلِّي سَافْرُو، النْجُومْ تْقُودْهُمْ. بِالنِّسْبَة لْنَاسْ أُخْرِينْ مَاهُمْ إِلَّا حَاجَاتْ صْغِيرَة تِلْمَعْ. بِالنِّسْبَة لِلْعُلَمَاءْ النْجُومْ مَشَاكِلْ. بِالنِّسْبَة لْرَجُلْ الأَعْمَالْ، هُومَا ذْهَبْ. أمَا النْجُومْ هَاذُمْ الكُلْ سَاكْتِينْ. إِنْتِ بَاشْ يْكُونْ عَنْدِكْ نِجْمَة مَا كْسِبْهَا حَدْ. - شْتُقْصُدْ؟ - وَقِتْ تْشُوفْ السْمَاءْ، فِي اللِّيلْ، تْذَكَّرْ إِلِّي أَنَا نُسْكُنْ فِي وَحْدَة مِن النْجُومْ. وإلِّي أَنَا نَضْحَكْ فِي وَحدَة مِنْهُمْ. وَقِتْهَا، بِالنِّسْبَة لِيكْ كَايِنْهَا النْجُومْ الكُلْ تِضْحَكْلِكْ. انْتِ الوَحْيدْ إِلِّي بَاشْ يْكُونْ عَنْدِكْ نْجُومْ يَعِرْفُو .يِضِحْكُو


15.000 Dt TTC
Disponible
Quantités:

الأمير الصغرون تنشر في اكثر من 300 لغة و هكة يكون أكثر كتاب مترجم في العالم. الكتاب الي تكتب بلغة الصغار باش ينجمو يفهموه الكبار )...( - النَّاسْ عَنِدْهُمْ نْجُومْ مَا يِشِبْهُوشْ لِبْعَضْهُمْ. بِالنِّسْبَة لِلْجْمَاعَة إِلِّي سَافْرُو، النْجُومْ تْقُودْهُمْ. بِالنِّسْبَة لْنَاسْ أُخْرِينْ مَاهُمْ إِلَّا حَاجَاتْ صْغِيرَة تِلْمَعْ. بِالنِّسْبَة لِلْعُلَمَاءْ النْجُومْ مَشَاكِلْ. بِالنِّسْبَة لْرَجُلْ الأَعْمَالْ، هُومَا ذْهَبْ. أمَا النْجُومْ هَاذُمْ الكُلْ سَاكْتِينْ. إِنْتِ بَاشْ يْكُونْ عَنْدِكْ نِجْمَة مَا كْسِبْهَا حَدْ. - شْتُقْصُدْ؟ - وَقِتْ تْشُوفْ السْمَاءْ، فِي اللِّيلْ، تْذَكَّرْ إِلِّي أَنَا نُسْكُنْ فِي وَحْدَة مِن النْجُومْ. وإلِّي أَنَا نَضْحَكْ فِي وَحدَة مِنْهُمْ. وَقِتْهَا، بِالنِّسْبَة لِيكْ كَايِنْهَا النْجُومْ الكُلْ تِضْحَكْلِكْ. انْتِ الوَحْيدْ إِلِّي بَاشْ يْكُونْ عَنْدِكْ نْجُومْ يَعِرْفُو .يِضِحْكُو

Sommaire